La llar d’infants El Caragolet es caracteritza per emprar una metodologia vivencial i experimental; és a dir, l’infant assoleix un paper actiu en el procés d’ensenyament-aprenentatge i, per tant, es converteix en el principal protagonista de l’acció educativa. Per aquest motiu, la predisposició i la motivació dels nens/es són elements que considerem claus.

A mesura que l’infant creix, augmenta el seu entorn i s’interessa per més coses. Però, durant els primers anys de vida, el seu entorn és “ l’immediat”, aquell en que té experiència directa a través de la manipulació i la observació.

Cal dirigir les activitats cap a l’observació i experimentació, amb l’objectiu de que l’infant aconsegueixi un millor coneixement del món que l’envolta.

Al llarg de tot el curs, donem especial importància a l’entorn proper al nen i als canvis que aquest sofreix amb els canvis d’estació, així com, que els nostres infants visquin les tradicions pròpies de la seva cultura.

Aquests aspectes els tracten dins els centres d’interès, que varien al llarg del curs i que es porten a terme tenint sempre present les característiques evolutives de cada grup d’infants.

Durant el curs els infants més grans de la llar de la llar poden gaudir de diferents sortides. Tot i que n’hi ha algunes de programades amb antelació, d’altres poden anar sorgint amb consonància als centres d’interès que anem tractant.