La llar és un espai on els infants, en un clima de seguretat i confiança, tenen la possibilitat de desenvolupar les seves capacitats afectives, sensorials, cognitives i físiques així com la seva creativitat i imaginació i fer un bon aprenentatge dels hàbits d’autonomia personal i de relació social que els permetran viure i contactar amb el seu entorn i créixer com a persones.

Durant tot el curs l’equip educatiu desenvolupa un seguit d’activitats dirigides als infants de la llar i anima a les famílies a participar activament en les diferents propostes. El treball conjunt de família i llar és molt important pel desenvolupament integral dels infants.

L’infant és un ésser capaç, en constant evolució i molt actiu en el seu aprenentatge. Cal buscar propostes de joc que li permetin observar, mirar, tocar, manipular, investigar, relacionar, imitar...i a de poder decidir, amb la finalitat d’arribar a ser un ésser autònom.