Administració direcció i cuina.
Tutora de l'aula de nadons (infants de 4 mesos a 1 any)
Tutora de P1 (infants de 1 a 2 anys)
Tutora de P2 (infants de 2 a 3 anys)
Suport a les aules.

Estudiants en pràctiques de diferents centres.