Panera dels tresors
Joc heurístic
Safates d'experimentació
Experimentació lliure
Racons
Joc simbòlic
Psicomotricitat
Tallers i manualitats
Jocs de llenguatge