Direcció: Jésica
Tutora de l'aula de nadons (infants de 4 mesos a 1 any): Karen
Tutores de P1 (infants de 1 a 2 anys): Julia i Irene
Tutora de P2 (infants de 2 a 3 anys): Marta
Suport: Mariona i Sheila

Estudiants en pràctiques de diferents centres.