Administració direcció i cuina: Jésica

Coordinació: Aida
Tutora de l'aula de nadons (infants de 4 mesos a 1 any): Lidia
Tutores de P1 (infants de 1 a 2 anys): Aida i Irene
Tutora de P2 (infants de 2 a 3 anys): Marta
Suport: Karen

Estudiants en pràctiques de diferents centres.